i

Declaraţie privind politica în domeniul calităţii

 

           Preocuparea fundamentală a FERMEI STOIAN este calitatea serviciilor pe care le prestează. Responsabilitatea pentru politica în domeniul calităţii şi angajamentul pentru această politică aparţin Directorului Societăţii, care foloseşte politica referitoare la calitate ca un instrument  de îmbunătăţire a performanţelor sale.

Politica referitoare la calitate este consecventă şi de egală importanţă cu politicile şi strategiile globale ale FERMEI STOIAN şi are în vedere

·       Satisfacerea cerinţelor standardului de referinţă pentru sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001 / 2008.

·       Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii

Managementul organizaţiei a stabilit următoarele obiective ale calităţii:

1.     Creşterea satisfacţiei clientului

2.     Creşterea eficienţei S.C. BIG LAND COMPANY S.R.L.

3.     Menţinerea şi extinderea segmentului de piaţă deţinut

4.     Perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor

Sistemul de management al calităţii pune în legătură necesităţile şi interesele S.C. BIG LAND COMPANY S.R.L. cu cerinţele şi aşteptările furnizorilor, partenerilor şi clienţilor.

Pentru FERMA STOIAN prestarea şi menţinerea unei înalte calităţi a serviciilor prestate, asociată cu micşorarea costurilor, reprezintă o necesitate de afaceri.

Furnizorii, partenerii şi clienţii trebuie să ştie şi să îşi menţină încrederea că S.C. BIG LAND COMPANY S.R.L. este o companie care promovează respectarea cerinţelor şi aşteptărilor lor actuale şi de perspectivă în mod etic şi profesional.

Îndeplinirea acestor deziderate va fi consecinţa unei utilizări bine planificate şi eficiente a resurselor financiare, umane şi materiale de care dispune S.C. BIG LAND COMPANY S.R.L.

Politica în domeniul calităţii este analizată periodic şi este adusă la cunoştinţa întregului personal al societăţii atât prin instruire cât şi prin afişarea acestei declaraţii în toate compartimentele funcţionale.

 

Administraror,

Florin Stoian

We have 18 guests and no members online

2011.
By Joomla 1.7 Templates in collaboration with hosting